Bộ tư pháp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật lần thứ tư năm 2018: Tìm hiểu quy định của pháp luật về hình sự liên quan đến người chưa thành niên, trẻ em

Tiếp nối thành công của 03 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2018 đã được tổ chức trước đó, Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ tư với chủ đề Tìm hiểu quy định của pháp luật về hình sự liên quan đến người chưa thành niên, trẻ em

Đây là một chủ đề rất thiết thực, cung cấp các thông tin pháp luật cơ bản và cần thiết cho người dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm pháp luật xảy ra ở lứa tuổi này.
Cuộc thi được Bộ Tư pháp tổ chức bắt đầu từ ngày 16/11/2018 và kết thúc vào ngày 16/12/2018 trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin Bộ Tư pháp.