Thông báo kết quả và đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ nhất năm 2017 (14/09/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017”, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề “Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015” từ ngày 09/8/2017 đến ngày 31/8/2017. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Ban Tổ chức xin công bố đáp án và kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ nhất năm 2017 như sau:
Căn cứ Thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đạt các giải thưởng của Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ nhất:
Giải nhất: Hồ Thị Hà, tỉnh Bình Phước.
Giải nhì: Tạ Thị Xuân, Thành phố Hà Nội.
Giải ba:  1. Nguyễn Quang Thịnh, tỉnh Bình Phước.
              2. Nguyễn Thị Mai, tỉnh Bình Phước.
Đáp án cuộc thi (có file đính kèm).
Ban Tổ chức xin chúc mừng các bạn đã đoạt giải và mong đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tiếp tục hưởng ứng tham gia cuộc thi tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.