Danh sách thành viên

Danh sách thành viên Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (năm 2008)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ - CƠ QUAN
1.                Hà Hùng Cường Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chủ tịch
 2.                    Đinh Trung Tụng Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Phó chủ tịch thường trực
3.                    Trần Văn Tuấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó chủ tịch
4.                    Phan Trung Kiên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Phó chủ tịch
5.                    Nguyễn Khánh Toàn Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an - Phó chủ tịch
6.                    Phạm Vũ Luận Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo - Phó chủ tịch
7.                    Hà Thị Liên Uỷ viên Thường trực Uỷ ban trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Phó chủ tịch
8.                    Nguyễn Thanh Hoà Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội            - Phó chủ tịch
9.                    Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin  - Truyền thông
10.                Trần  Quốc Thuận Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội
11.                Vũ Dũng Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao
12.                Nguyễn Thế Doanh Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ
13.                Bế Trường Thành Phó Chủ nhiệm Uỷ  ban Dân tộc
14.                Bùi Bá Bổng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
15.                Trần Doãn Thọ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
16.                Vũ  Văn Hiến Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
17.                Vũ Văn Hiền Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
18.                Trần Mai Hưởng Phó Tổng giám đốc Thông tấn  xã Việt Nam
19.                Nguyễn Duy Hùng Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật
20.                Nguyễn Hồng Vinh Ban Tuyên giáo trung ương
21.                Nghiêm Đình Vỳ Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo trung ương
22.                Nguyễn Hoà Bình Phó Chủ tịch  thường trực                                             Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
23.                Nguyễn Hữu Mai Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
24.                Trần Hanh  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
25.                Đặng Quang Phương Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam - Phó Chánh án TANDTC
26.                Hoàng Thị Ái Nhiên Phó chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
27.                Trần Hữu Huỳnh Trưởng ban pháp chế - Phòng Thương mại và
 Công nghiệp VN
28.                Nguyễn Tất Viễn Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật -
Bộ Tư pháp kiêm Trưởng Ban thư ký Hội đồng
29.                Đại diện Ban Tổ chức TW  
30.                Đại diện TW Đoàn TNCSHCM  
31.                Đại diện Văn phòng Chính phủ  
32.                Đại diện Bộ Tài chính  
33.                Đại diện Báo Nhân dân  

 
 

Các tin khác.............................

Các tin đã đưa ngày: