Danh sách thành viên

Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (năm 2007)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - CƠ QUAN

1

Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội

2

Lê Thị Thu Ba

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

3

Hà Thị Liên

Ủy viên thường trực Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4

Trần Văn Tuấn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

5

Bùi Hồng Lĩnh

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6

Nguyễn Văn Vọng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Nguyễn Khánh Toàn

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an

8

Phan Trung  Kiên

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

9

Giàng Seo Phử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

10

Nguyễn Hồng Vinh

Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương

11

Bùi Bá Bổng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

Nghiêm Đình Vỳ

Ban Tuyên giáo trung ương

13

Trần Quốc Thuận

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội

14

Đỗ Quý Doãn

Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

15

Trần Văn Tá

Thứ trưởng Bộ Tài chính

16

Vũ Dũng

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

17

Nguyễn Thế Doanh

Phó trưởng ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ

18

Bế Trường Thành

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

19

Trần Doãn Thọ

 Thứ trưởng Bộ Giao Thông - Vận tải

20

Vũ Văn Hiến

Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

21

Vũ Văn Hiền

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

22

Trần Mai Hưởng

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

23

Nguyễn Hoà Bình

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

24

Lê Mạnh Hùng

Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

25

Nguyễn Phương Minh

Phó Chủ tịch trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

26

Nguyễn Hữu Mai

Phó Chủ tịch trung ương Hội Nông dân Việt Nam

27

Trần Hanh

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

28

Phạm Đức Lượng

Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân

29

Đặng Quang Phương

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam - Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao

30

Trần Hữu Huỳnh

Trưởng ban pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

31

Nguyễn Tất Viễn

Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, kiêm Trưởng Ban thư ký Hội đồng

32

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

 

Các tin khác.............................

Các tin đã đưa ngày: