Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (13/08/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/03/2018 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018, Kế hoạch số 2416/KH-BTP ngày 03/7/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (sau đây viết tắt là Cuộc thi) nhằm tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi cả nước. Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ ngày 25/7/2018 đến ngày 30/10/2018. Thể lệ và thông tin về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn và Báo Pháp luật Việt Nam. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, các giải khuyến khích và giải phụ.
Để Cuộc thi được tổ chức thành công, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát động Cuộc thi tại địa phương; chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện hưởng ứng Cuộc thi. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể thông tin, tuyên truyền và vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.
Các bài dự thi đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) – Số 58, 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội chậm nhất vào ngày 30/10/2018.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 02462739469, đồng chí Nguyễn Thị Tâm).