Bộ Tư pháp báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 03/04/2017

Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04/11/2013, ngày 03/4/2017, Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo số 101/BTP-BC sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Vĩnh Long tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên 27/03/2017

Thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai luật Hòa giải cơ sở; Thực hiện Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên, Sở Tư pháp Vĩnh Long đã phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh xây dựng kế hoạch phối hợp số 05/KH-TCLVT-STP ngày 06/3/2017 về việc phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên. Theo đó thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng trong 03 ngày, từ ngày 23-25/3/2017.

Kết quả qua 03 năm triển khai Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An 28/02/2017

Hòa giải là một truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hoạt động hòa giải mang đậm tính nhân văn, hoạt động vì mọi người trên cơ sở đạo đức xã hội và nền tảng pháp luật. Mục đích của hòa giải ở cơ sở là nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, hàn gắn vun đắp sự hòa thuận, hạnh phúc cho từng gia đình, mang lại niềm vui cho mọi người, mọi nhà, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 20/02/2017

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hòa giải ở cơ sở là tập trung triển khai Bộ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, đây là một trong những nội dung được hướng dẫn tại Công văn số 494/BTP-PBGDPL ngày 20/02/2017 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017.

Kết quả 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 13/02/2017

Luật hòa giải ở cơ sở (HGOCS) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Kể từ ngày Luật được công bố, với sự hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Quảng Nam đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Một số vấn đề từ thực tiễn triển khai hòa giải ở cơ sở 08/02/2017

Thời gian qua, hòa giải ở cơ sở đã phát huy vai trò tích cực trong việc góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ ở cộng đồng dân cư, giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Đặc biệt, từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở ra đời, vị trí, vai trò của công tác này trong đời sống xã hội càng được khẳng định. Bên cạnh đó, thực tiễn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở cũng cho thấy còn những hạn chế cần có giải pháp khắc phục.

Nữ doanh nhân đam mê công tác hòa giải 16/11/2016

Trông bề ngoài rất trẻ trung, năng động và hiện đại nhưng khi được tiếp xúc với chị Vũ Thu Hà (Hải Phòng, người mặc áo đen trong ảnh), tôi cảm nhận được lòng đam mê, yêu nghề hòa giải của chị dù chị mới tham gia công tác hòa giải được 5 năm.

Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên 23/08/2016

Căn cứ Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Kế hoạch số 974/KH-BTP ngày 21/3/2015 của Bộ Tư pháp về Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, ngày 22/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số1753/QĐ-BTP ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Quảng Bình” 20/06/2016

Thực hiện Quyết định số 25A/QĐ-SKHCN ngày 06/5/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện năm 2015, ngày 16/6/2016 Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Quảng Bình”.