Thái Bình: Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự án Luật Hòa giải cơ sở 01/01/0001

Ngày 11/10/2012, Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự án Luật hòa giải cơ sở. Tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Phạm Xuân Thường - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bùi Văn Xuyền - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa XIII; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Phòng Tư pháp; Trưởng Ban Tư pháp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận xã, tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên tiêu biểu của một số huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hòa giải pháp luật 01/01/0001

Hòa giải pháp luật