Chung kết Cuộc thi “Sắc màu ASEAN” dành cho sinh viên Hà Nội 24/04/2017

Tối ngày 21/4/2017, Vòng Chung kết Cuộc thi “Sắc màu ASEAN” (ASEAN COLOR) do Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì, phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức dưới sự bảo trợ về nội dung của Ban Thư ký ASEAN Quốc gia Việt Nam - Vụ Asean, Bộ Ngoại giao đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi.

Bộ Tư pháp triển lãm sách và không gian đọc sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/04/2017

Ngày 21/04, Bộ Tư pháp tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát triển văn hóa đọc trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Lê Tiến Châu đến dự và phát biểu tại lễ hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.

Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2016 18/04/2017

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng Trung ương) theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2016, hoạt động của Hội đồng Trung ương đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Đại hội Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2019: Cần phát huy hết sức mạnh, tiềm năng của các đoàn viên trong Chi đoàn 14/04/2017

Được sự đồng ý của Chi bộ Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, chiều ngày 14/4/2017, Đoàn Thanh niên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ năm 2017 – 2019 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, đồng thời bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới.

Bộ Tư pháp tổng kết thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016" 12/04/2017

Ngày 31/3/2017, Ban chỉ đạo Đề án 1133- Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo số 97/BC-ĐA1133 về việc tổng kết thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016".

Bộ Tư pháp báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 03/04/2017

Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04/11/2013, ngày 03/4/2017, Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo số 101/BTP-BC sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Đoàn Thanh niên Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật: Tổ chức Tọa đàm chuyên đề: “Thực tiễn xây dựng và phân tích chính sách trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”. 23/03/2017

Nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017); hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 của Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 22/3/2017, Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ đã chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành các chi đoàn thuộc cụm thi đua số 01 tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Thực tiễn xây dựng và phân tích chính sách trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”.