Tiếp tục hợp tác trong phổ biến pháp luật và hòa giải cơ sở cho người chưa thành niên 13/09/2018

Ngày 12/9, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã có buổi làm việc với các chuyên gia của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) do bà Lê Hồng Loan, Trưởng Chương trình bảo vệ trẻ em của UNICEF làm trưởng đoàn.

Bổ nhiệm đồng chí Lê Vệ Quốc giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 13/09/2018

Chiều 13/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Vệ Quốc giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật.

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 07/09/2018

Sau khi Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2014), Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ ban hành hoặc phối hợp ban hành Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), ngày 18/12/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3404/QĐ-BTP về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo đó, có 05 TTHC mới trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở gồm 04 TTHC cấp xã, 01 TTHC cấp huyện được công bố.

Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm pháp luật 04/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 1284/KH-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 (sau đây gọi là Đề án), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thực hiện Đề án (sau đây gọi là Cuộc thi) như sau:

“Nghiên cứu áp dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở trong xử lý chuyển hướng” 04/09/2018

Thực hiện Quyết định số 797/QĐ-BTP ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018, ngày 30/8/2018, tại thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng trong công tác hòa giải ở cơ sở”. Tham dự Hội thảo có đại diện Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố của 03 khu vực Bắc, Trung, Nam; đại diện Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện hòa giải viên, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Phòng Tư pháp các quận/huyện/thị xã: Hồ Tây, Hoàn Kiếm, Đan Phượng, Sơn Tây của thành phố Hà Nội; một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và đồng chí Trần Huy Liệu - chuyên gia, nguyên Quyền Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp. Đồng chí Uông Ngọc Thuẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” 04/09/2018

Để hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” do Bộ Tư pháp tổ chức, nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong để xuất các giải kiến, giải pháp, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 10/8/2018, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 1225-CV/TWĐTN-BTG đề nghị Ban Biên tập các đơn vị báo chí thuộc Trung ương Đoàn, Ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 31/08/2018

Ngày 30/8, thực hiện Kế hoạch công tác của 2 cơ quan, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo “Các giải pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp”.

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 28/08/2018

Thực hiện Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, trên cơ sở chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Bộ Tư pháp gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 để các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 24/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg), ngày 23/8/2018, tại tỉnh Cà Mau, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg với sự tham dự của 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam; lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau và đại diện các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh.