Bộ Tư pháp ban hành Công văn gửi các bộ, ngành Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg 16/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2873/BTP-PBGDPL gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương) về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp thông tin, truyền thông công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp 11/08/2017

Sáng 11/8, Bộ Tư pháp phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2017 – 2021.

Phát động tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 08/08/2017

Để khuyến khích các cán bộ, công chức và nhân dân cùng tìm hiểu và nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật cơ bản, thông qua đó bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp luật, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, Bộ Tư pháp chính thức phát động tổ chức tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017” (theo Kế hoạch số 1838/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) vào ngày 9/8/2017.

Bộ Tư pháp ban hành các Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án trọng điểm đến năm 2021 08/08/2017

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình phổ biển, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biển, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 (sau đây gọi là Đề án).

Bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân 03/08/2017

Ngày 02/8, phối hợp với Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID/GIG), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo quán triệt nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) và góp ý dự thảo Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ. Phát biểu khai mạc Hội thảo với sự tham dự của đại diện các cơ quan Tư pháp khu vực phía Bắc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã nhấn mạnh vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trong bối cảnh hiện nay.

Tiếp tục triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên 01/08/2017

Ngày 26/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2160/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015 (sau đây gọi tắt là Đề án 2160), trong đó Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Đề án.

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 31/07/2017

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trước đó, ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó quy định tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí thành phần 18.5 thuộc Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Các văn bản này giao Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 28/07/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID/GIG), ngày 25/7/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo góp ý Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với sự tham dự của đại diện Sở Tư pháp 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 27/07/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID/GIG), sáng ngày 26/7/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (dự thảo Quyết định).