Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Tủ sách pháp luật tại Hà Nam 21/06/2018

Tiếp theo Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, sáng ngày 18/6/2018, tại Hà Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Tham dự Hội thảo có đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật; một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp....); đại diện lãnh đạo, công chức Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh một số tỉnh, thành phố (Thái Nguyên, Điện Biên, Hưng Yên, TP Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ...); đại diện một số Sở, Ban, ngành, cơ quan báo chí, các Phòng Tư pháp cấp huyện và một số công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.

Tọa đàm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên tại Hà Nam 21/06/2018

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”, chiều ngày 18/6/2018, tại Hà Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên”. Tham dự Tọa đàm có một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật; một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp....); đại diện Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh một số tỉnh, thành phố (Hà Nam, Thái Nguyên, Điện Biên, Hưng Yên, TP Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ...); đại diện một số Sở, Ban, ngành, cơ quan báo chí và các Phòng Tư pháp cấp huyện, một số công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 19/06/2018

Ngày 21/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ Tư pháp hoàn thành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, HGOCS, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trên cả nước 13/06/2018

Thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; tiếp theo Hội nghị được tổ chức tại Thừa Thiên Huế, trong các ngày 22, 23/5/2018 tại tỉnh Điện Biên và ngày 04, 05/6/2018 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Nam và trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 07/06/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2018, ngày 05/6/2018, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật khu vực miền Nam tại Thành phố Cần Thơ.

Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới 04/06/2018

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kế cận cho tổ chức đảng tại đơn vị. Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch công tác Đảng năm 2018 của Chi bộ, ngày 01/06/2018, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Đỗ Thị Nhẫn. Buổi Lễ đã diễn ra trang trọng tại Phòng Truyền thống lịch sử cơ quan Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp: Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2018 28/05/2018

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo (Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 24/01/2018); để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1828/KH-BTP ngày 25/5/2018 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2018.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và tọa đàm trao đổi, giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Yên Bái 22/05/2018

Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kế hoạch công tác năm 2018, ngày 17/5/2018, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp – Hộ tịch và Tọa đàm chuyên sâu trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Huy Cường – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại tỉnh Yên Bái 21/05/2018

Ngày 17/5/2018 tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, thực hiện Quyết định số 433/QĐ-BTP ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án này.