Tài liệu góp ý dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xây dựng xã, phương, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

17/03/2017

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định nêu trên.
Để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ trưởng, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại 04.62739469) và qua địa chỉ email thaoln@moj.gov.vn trước ngày 24/3/2017.
 
Các tin đã đưa ngày: