Giới thiệu Chuyên mục Video phổ biến, giáo dục pháp luật trên Youtube.vn

17/03/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016), với mục đích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp xây dựng chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật trên kênh Youtube.vn: đăng tải các video clip tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thông qua các tiểu phẩm pháp luật tuyên truyền đến người dân những thông tin pháp luật mà người dân cần tìm hiểu; đồng thời đăng tải những Bài giảng pháp luật trực tuyến để các Báo cáo viên pháp luật có thể sử dụng làm bài giảng tuyên truyền.
 
Đường link: https://www.youtube.com/channel/UCcRZ6S79dWWyCfZAwIjlK1A
 
Các tin đã đưa ngày: