Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

18/05/2017

Cũng như mọi lĩnh vực công tác khác, đối với công tác Tư pháp nói chung và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Hòa giải ở cơ sở nói riêng thì Nhân lực luôn là yếu tố hàng đầu, quyết định chất lượng, hiệu quả, thành công hay không thành công của công tác này.

Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Ngành Tư pháp nói chung, nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng, được Bộ Tư pháp, ngành tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể, dịa phương quan tâm thực hiện, từng bước đạt kết qủa tích cực, đã, đang và sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL, hòa giải ở cơ sở trên phạm vi cả nước, nâng cao dân trí pháp lý, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm môi trường ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.
Thực hiện Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Quyết định số 301/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2017; nhằm nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện PBGDPL, HGCS; kỹ năng, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác quản lý về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đồng thời cập nhật cho đội ngũ này một số quy định pháp luật mới quan trọng, liên quan mật thiết đến công tác PBGDPL, HGCS; mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; trao đổi, thảo luận, tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, địa phương; trong hai ngày 15 -16/5/2017, tại thành phố Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kĩ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ những người làm công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện PBGDPL; Hòa giải ở cơ sở; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Giáo viên, Giảng viên pháp luật tại trường trung cấp, Giảng viên trường chính trị cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra).
Trong thời gian 2 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo viên trình bày về các nội dung lớn sau đây:
1. Nghe trình bày Tổng quan về Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở (do đồng chí Uông Ngọc Thuẩn - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL).
2. Nghe giới thiệu và thực hành Phương pháp tập huấn cùng tham gia, các phương pháp và kỹ năng cơ bản của báo cáo viên, tập huấn viên. (do Thạc sỹ Hà Thị Thanh Vân - Hàm vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam).
3. Nghe giới thiệu nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017(do Đồng chí Nguyễn Thị Định – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội Vụ).
4. Nghe giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và kết quả nội luật hóa; thành tựu đạt được, những thách thức đặt ra và điều kiện bảo đảm thực hiện. (Đồng chí Hoa Hữu Long, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp)
5. Nghe giới thiệu Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quán triệt Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. (TS. Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp).
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân lân - Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhấn mạnh: nội dung Hội nghị bao gồm nhiều vấn đề quan trọng, đề nghị các đại biểu sau Hội nghị tập huấn, về chỉ đạo, tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung được tập huấn cho các đối tượng; đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến, giới thiệu đến đông dảo đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở Bộ Tài liệu Bồi dưỡng Hòa giải viên; phổ biến và tổ chức thực hiện nội dung các chuyên đề được giới thiệu tại cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân dân ở địa phương; thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; HGCS tại cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
 
Các tin đã đưa ngày: