Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở khu vực miền Nam

06/06/2017

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Số 301/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2017; Số 506/QĐ-BTP ngày 10/4/2017 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở cho báo cáo viên pháp luật chủ chốt của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào) năm 2017.

1. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật, giáo viên, giảng viên pháp luật một số trường trung cấp, giảng viên trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ thành phố Đà Nẵng trở vào).
2. Thời gian: 2,5 ngày từ ngày 12-14/6/2017 (khai mạc 08h00’ ngày 12/6/2017).
3. Địa điểm: Phòng họp Ballroom 4 (Tầng 1), Khách sạn Hải Âu.
Địa chỉ:  489 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.
         Kinh phí Hội nghị thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.
         Để Hội nghị tập huấn đạt kết quả, đề nghị Quý cơ quan cử 04 đại biểu và thông báo danh sách đại biểu tham dự cho Ban Tổ chức trước ngày 08/6/2017 qua điện thoại hoặc email. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật), điện thoại: 04.62739468/ 0973.787.713 (gặp đ/c Nhung), email: nguyenthuynhung@moj.gov.vn.
Trân trọng sự phối hợp cộng tác của Quý cơ quan./.
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: