Họp tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

05/07/2017

Chiều ngày 03/7/2017 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức thẩm định dự thảo Thông tư “Hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”.

Tham dự cuộc họp tư vấn thẩm định có đại diện đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Tài chính, một số đơn vị thuộc Bộ (Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý). Ngoài ra có đại diện của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và một số đơn vị cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đa số ý kiến tư vấn thẩm định đều nhất trí về sự cần thiết xây dựng, ban hành dự thảo Thông tư nhằm tạo cơ sở pháp lý tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.
Góp ý về những nội dung cụ thể của dự thảo Thông tư, một số ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Thông tư theo hướng gắn kết, sử dụng kết quả đánh giá sự hài lòng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đối với những xã đang tổ chức thực hiện nhiệm vụ này nhằm tiết kiệm nguồn lực và tránh trùng lắp; đồng thời cân nhắc nội dung về tỷ lệ đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng. Đây là việc làm cần thiết để bảo đảm tính khách quan, toàn diện, tránh tình trạng nể nang, chủ quan trong đánh giá giữa các cơ quan nhà nước.Về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về Thư ký Hội đồng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng để phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.Về quy định sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới, một số ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát, quy định phù hợp nhằm đảo thực hiện đồng bộ, thống nhất việc đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã đạt chuẩn nông thôn mới trong trường hợp cùng năm đánh giá và tiết kiệm thời gian, công sức trong tổ chức đánh giá. Ngoài ra, một số thành viên tham dự cuộc họp tư vấn thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, các biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtđể đảm bảo tính khả thi, thống nhất.
Chủ trì cuộc họp tư vấn thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định về từng vấn đề để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư, trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành./.
        Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
 
Các tin đã đưa ngày: