Bộ Tư pháp thông báo Danh mục sách pháp luật 6 tháng cuối năm 2017

15/12/2017

Để trang bị kịp thời sách, tài liệu pháp luật mới cho Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; đáp ứng nhu cầu tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhu cầu tiếp cận pháp luật của Nhân dân, Bộ Tư pháp tổng hợp, lập danh mục sách, tài liệu pháp luật do các Nhà xuất bản phát hành 6 tháng cuối năm 2017 (có Danh mục kèm theo).

Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương căn cứ vào danh mục sách, tài liệu pháp luật mới, nhu cầu và điều kiện thực tiễn của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, chủ động liên hệ đặt mua bổ sung sách, tài liệu pháp luật để trang bị cho Tủ sách pháp luật theo quy định; có giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Tủ sách pháp luật.
Địa chỉ liên hệ:
          - Phòng Quản lý phát hành, Nhà xuất bản Tư pháp (Địa chỉ: Số 35 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 024.62632078/024.62632079).
          - Trung tâm phát hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật (Địa chỉ: 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 024.39422008).
          - Phòng Phát hành, Nhà xuất bản Giao thông vận tải (Địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 024.39428746).
Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại: 024.62739469) để được giải đáp, tháo gỡ./.
Các tin đã đưa ngày: