Bộ Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Mậu Tuất 2018

09/02/2018

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018; Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; kiềm chế đến mức thấp nhất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tai nạn và vi phạm trật tự, an toàn xã hội do thiếu hiểu biết pháp luật, ngày 09/02/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 504/BTP-PBGDPL tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.

 
Các tin đã đưa ngày: