Bộ Công an: Sơ kết 04 năm thực hiện Ngày pháp luật

28/02/2018

Ngay sau khi Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố vào năm 2013 (Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013), trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hàng năm, Bộ Công an đều ban hành Kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn tình hình công tác, chiến đấu của đơn vị, địa phương mình, Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, nhà trường Công an nhân dân đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai thực thi nghiêm túc Ngày pháp luật.Theo thống kê sơ bộ, trong 04 năm qua, lực lượng công an nhân dân đã ban hành khoảng 400 bản Kế hoạch và 100 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Ngày pháp luật trong Công an nhân dân.
Được coi là ngày hội tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, Ngày pháp luật trong Công an nhân dân tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giới thiệu nội dung Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giáo dục cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Trong 04 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức được hơn 100 lễ mít tinh hướng ứng Ngày pháp luật với sự tham gia của hàng vạn lượt cán bô, chiến sỹ; 6.123 Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho 774.935 lượt cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cốt cán, cán bộ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ làm công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, hội viên chi hội luật gia Bộ Công an, báo cáo viên pháp luật các cấp trong Công an nhân dân; 3.000 cuộc tập huấn chuyên sâu về Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự cho 141.135 lượt cán bộ, chiến sỹ; tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm về việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật và các văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân; tổ chức 391 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về các đạo luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác công an với 661.377 cán bộ, chiến sỹ công án tham gia; 35.896 cuộc sinh hoạt đơn vị phổ biến cho 1.226.382 lượt cán bộ, chiến sỹ về các văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ; biên soạn, in ấn, sao gửi 20.406 bản văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ; biên soạn, in và cấp phát 2.753.982 cuốn sách, tạp chí, tài liệu pháp luật, 16.556 băng, đĩa CD có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đến các đơn vị, địa phương thuộc quyền để tổ chức triển khai thực hiện; biên soạn, in, phát hành 9.283.730 tờ gấp pháp luật, treo 435.369 pano, áp phích ở trụ sở cơ quan, đơn vị; đăng tải 21.064 phóng sự, 491.059 tin, bài, 18.513 chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông (Cổng thông tin điện tử, báo viết, báo tiếng, báo hình…) do lực lượng Công an nhân dân quản lý. Đặc biệt trong tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Bộ Công an có hơn 300.000 bài dự thi, theo thống kê là ngành có quy mô tổ chức lớn nhất, số người dự thi tham dự đông nhất, chiếm nhiều giải cao tại chung kết cuộc thi. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý có sức lan tỏa, có ảnh hướng lớn trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Từ kết quả chấm thi có thể thấy, đây là cuộc thi có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, cuộc thi đã góp phần không nhỏ đưa nội dung, tinh thần của Hiến pháp vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng của Công an các đơn vị, địa phương.
Cùng với các hoạt động nêu trên, nội dung Ngày pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân còn tập trung vào việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tư pháp, kiểm tra, chấn chỉnh việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật, nhất là các văn bản phục vụ cho việc triển khai thi hành và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013. Với hơn 100 văn bản, pháp lệnh, nghị định, thông tư, thông tư liên tịch của Bộ Công an chủ trì, soạn thảo, trong đó có nhiều văn bản quan trọng như Luật công an nhân dân, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật căn cước công dân, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật cảnh vệ, Luật quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ….được ban hành trong 04 năm qua đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để lực lượng Công an nhân dân thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Tinh thần Ngày pháp luật đã được duy trì thường xuyên, liên tục và bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an: “Ngày pháp luật trong Công an nhân dân phải được tiến hành có hiệu quả, thường xuyên, liên tục, hướng tới tất cả các ngày trong năm đều là Ngày pháp luật và mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phải là tấm gương trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật”. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Công an tỉnh An Giang tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tham gia triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Công an tỉnh Bình Dương quy định mỗi tháng tổ chức Ngày pháp luật vào ngày chào cờ đầu tháng; Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Tuần lễ tư vấn pháp lý” miễn phí cho người dân tại địa bàn cấp xã; Công an thành phố Hà Nội tổ chức loa truyền thanh ở các điểm nút giao thông trọng điểm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trọng điểm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đưa pháp luật đến hàng triệu lượt người tham gia giao thông; biên soạn, in, cấp phát đến các cán bộ, chiến sỹ 20.000 tờ gấp tuyên truyền về “Quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc”, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về thi hành án hình sự” dưới hình thức sân khấu hóa trong tất cả các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc quản lý của lực lượng Công an nhân dân; Công an thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo, tiến hành lắp đặt hàng chục bản đồ biển đảo Việt Nam tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố như: vườn hoa trung tâm, bảo tàng thành phố, khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà…Với kết quả nêu trên, có thể khẳng định rằng, Ngày pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân được thực hiện rất đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của Công an các đơn vị, địa phương và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thi hành Ngày pháp luật còn tồn tại một số hạn chế như: lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật; nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiên Ngày pháp luật ở Công an một số đơn vị, địa phương còn mang tính hính thức, chưa đi vào chất lượng và tính hiệu quả. Nguồn kinh phí phục vụ triển khai Ngày pháp luật mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng so với yêu cầu, nhiệm vụ nhất là ở cơ sở, cơ chế kiểm tra theo dõi chưa chặt chẽ, chế độ thống kê, báo cáo ở Công an một số đơn vị, địa phương còn chậm.
Trong thời gian tới, Ngành Công an sẽ tiếp tục quán triệt, phổ biến để nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật, làm cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập Hiến pháp pháp luật trở thành công việc hàng ngày của mọi cán bộ, chiến sý Công an nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Coi trọng công tác tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng và phát huy các mô hình có cách làm hay, sáng tạo, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Quan tâm kiện toàn bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm Công an các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên pháp luật trong Công an nhân dân.
Các tin đã đưa ngày: