Xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

30/03/2018

Sáng ngày 29/3/2018, BCH Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” cho hội viên nông dân xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Dự Hội nghị có đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng chí Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, huyện và xã cùng hơn 50 cán bộ, hội viên nông dân xã Quyết Tiến tham dự.

Đây là mô hình được thành lập theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cùng cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” là nơi tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân học tập, tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền viên phổ biến, tuyên truyền các bộ luật, nhất là các bộ luật mới sửa đổi liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời, thông qua Câu lạc bộ, cán bộ hội sẽ tích cực vận động nông dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật xã Quyết Tiến ban đầu đã thu hút hơn 70 thành viên tham gia, trong đó Ban chủ nhiệm có 5 thành viên do bà Nguyễn Thị Hường, chủ tịch hội Nông dân xã làm chủ nhiệm. Ban chủ nhiệm đã xây dựng quy chế hoạt động gồm 3 chương 8 điều. Hoạt động của Câu lạc bộ theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các hội viên và tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Mỗi thành viên là tuyên truyền viên, phổ biến pháp luật đến tận người dân đồng thời tham gia hoà giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Câu lạc bộ định kỳ sinh hoạt 3 tháng 1 lần, với mục tiêu hoạt động là nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.
 Để tạo điều kiện cho bà con nông dân tiếp thu các văn bản, nghị định, pháp luật, đồng thời hỗ trợ Câu lạc bộ xây dựng tủ sách pháp luật, tại Hội nghị, đồng chí Uông Ngọc Thuẩn đã trao tặng Câu lạc bộ một số đầu sách liên quan đến lĩnh vực nông dân, nông thôn, nông nghiệp và hoạt động của chính quyền địa phương.

Sau khi ra mắt Câu lạc bộ, Hội nghị đã được nghe báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm; vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh An toàn thực phẩm; những quy định pháp luật, chế tài xử phạt liên quan đến vấn đề vệ sinh An toàn thực phẩm trong Bộ luật Hình sự sửa đổi và một số quy định của Luật hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở./.
Các tin đã đưa ngày: