Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 khu vực miền Trung

15/05/2018

Thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, trong hai ngày 9,10/5/2018, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung và trường Trung cấp Luật Đồng Hới, trường Trung cấp luật Buôn Mê Thuật. Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tham dự và chủ trì Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có các đại biểu là đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo, chuyên viên Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của các địa phương. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo, công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tập huấn, triển khai những nội dung cơ bản như: Tổ chức quán triệt, triển khai Thông báo số 1672/TB-TTKQH ngày 09/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Công văn số 3689/VPCP-QHĐP ngày 20/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Thông báo số 1672/TB-TTKQH kết hợp giới thiệu chuyên đề về đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; Quán triệt và triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và tập huấn nghiệp vụ đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL;
 
 

Giới thiệu kỹ năng thực hiện nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác PBGDPL kết hợp với truyền thông chính sách pháp luật; Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm sau 01 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 gắn với xây dựng, đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đánh giá kết quả 04 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật cũng trực tiếp giải đáp, trao đổi với các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về các biện pháp, cách thức, kinh nghiệm, mô hình triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương. Tiếp theo Hội nghị này, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục triển khai các Hội nghị tập  huấn với nội dung tương tự cho các tỉnh khu vực miền Bắc (tại Điện Biên) và khu vực miền Nam (tại Cần Thơ) trong thời gian tới.
Các tin đã đưa ngày: