Bộ Tư pháp hoàn thành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, HGOCS, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trên cả nước

13/06/2018

Thực hiện Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; tiếp theo Hội nghị được tổ chức tại Thừa Thiên Huế, trong các ngày 22, 23/5/2018 tại tỉnh Điện Biên và ngày 04, 05/6/2018 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Nam và trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tham dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo, chuyên viên Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của các địa phương. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo, công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tập huấn, triển khai những nội dung cơ bản như: Tổ chức quán triệt, triển khai Thông báo số 1672/TB-TTKQH ngày 09/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Công văn số 3689/VPCP-QHĐP ngày 20/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Thông báo số 1672/TB-TTKQH kết hợp giới thiệu chuyên đề về đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; Quán triệt và triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và tập huấn nghiệp vụ đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; Một số vấn đề về truyền thông chính sách, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác PBGDPL; Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm sau 01 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 gắn với xây dựng, đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các giải pháp tăng cường xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm sau 04 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và được các báo cáo viên pháp luật giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị khi trở lại công việc luôn đặt mình vào vị trí của Bộ để tham mưu, triển khai tốt các nội dung công việc đã được tập huấn. Công việc thì rất khó khăn, nặng nề trong khi nguồn lực thì hạn chế, mong các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, tiếp tục sáng tạo, đổi mới để tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Thông qua các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại 03 miền đã cơ bản đáp ứng nhu cầu được thông tin về kỹ năng, nghiệp vụ về công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, qua đó giúp các Sở Tư pháp tham mưu và làm tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công tác nêu trên./. 
 
Các tin đã đưa ngày: