Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

30/07/2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng Trung ương) năm 2018, sáng ngày 26/8/2018, Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL của Hội đồng Trung ương do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn và thành viên đoàn gồm đại diện Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học - Tòa án nhân dân tối cao, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp - Bộ Công An, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Yên Sơn, về phía địa phương có đồng chí Đỗ Xuân Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Yên Sơn, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo các phòng, ban và các tổ chức chính trị - xã hội huyện là thành viên Hội đồng phối hợp huyện tham dự.
Theo báo cáo, năm 2018, Hội đồng PBGDPL huyện Yên Sơn đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện còn ban hành các kế hoạch theo từng lĩnh vực, chuyên đề, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. UBND huyện đã ban hành văn bản về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các Luật, Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng các hình thức, nội dung phù hợp đối với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 39 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, trong đó, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 23 người có trình độ chuyên môn Luật, chiếm 59%; 11 người dân tộc thiểu số, chiếm 28,2%; có 664 Tuyên truyền viên pháp luật, trong đó, 54 người có trình độ chuyên môn Luật, chiếm 8,1%; 335 người dân tộc thiểu số, chiếm 50,5%.
Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đều tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức. Năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 01 hội nghị tập huấn cho 110 lượt người.
Qua thực tiễn, một số hình thức, mô hình PBGDPL đã được tỉnh áp dụng có hiệu quả là: mô hìnhTuyên truyền pháp luật thông qua xử lý các tình huống, Tuyên truyền pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở,…
Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã đánh giá những tồn tại, khó khăn trong công tác PBGDPL và nguyên nhân của tồn tại, khó khăn. Đồng thời, Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương để nghiên cứu, tham mưu giải quyết, tháo gỡ.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: