Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Hà Giang

30/07/2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2018, sáng ngày 25/7/2018, Đoàn công tác của Hội đồng do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học - Tòa án nhân dân tối cao, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp - Bộ Công An, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Làm việc với Đoàn công tác, về phía địa phương có đồng chí Trần Đức Quý – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh là thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Sụn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Năm 2018, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL; sớm ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác.
Theo báo cáo, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 triển khai thực hiện Luật PBGDPL, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã tổ chức được trên 35.000 cuộc tuyên truyền PBGDPL, thu hút được trên 1.995.150 lượt cán bộ, công chức, chiến sỹ và nhân dân tham gia. Tổ chức 25 Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành cho gần 7.000 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, Lãnh đạo UBND 11 huyện thành phố là lãnh đạo chủ chốt 195 xã, phường, thị trấn; Biên soạn và phát hành hơn 400.000 tài liệu, đề cương, trong đó có tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số; 200.000 tờ rơi, 150.720 tờ gấp các loại; cấp phát trên 60 loại đĩa CD có nội dung phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức xây dựng gần 1.500 chuyên mục, tin, bài, phóng sự phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, huyện; 1.000 Bản tin Tư pháp; treo 3.000 băng zôn tuyên truyền pháp luật, 2.000 cụm pa nô; tiếp nhận và xử lý trên 30 đơn thư khiếu nại, đề nghị các ngành chức năng thụ lý giải quyết, giải tỏa bức xúc trong nhân dân về việc thực hiện các chế độ chính sách chưa thỏa đáng của một số cơ quan, đơn vị với nhân dân. Tòa án hai cấp tỉnh, huyện đã thụ lý, giải quyết trên 2.029 vụ án các loại (trong đó xét xử công khai trên 1.929 vụ, xét xử lưu động 100 vụ). Toàn tỉnh đã phát động và tổ chức trên 90 cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, thu hút trên gần 40.000 lượt người tham gia tìm hiểu.
Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật được quan tâm, huy động đội ngũ có trình độ, chuyên môn, người có uy tín trong cộng động tham gia thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn quản lý. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 98 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 298 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.895 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 115 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật mới cho 9.075 Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật
Về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hay về PBGDPL, bên cạnh các hình thức truyền thống, công tác PBGDPL ngày càng có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, địa phương. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức PBGDPL. Thời gian qua, Hà Giang cũng đã áp dụng một số mô hình tuyên truyền PBGDPL hiệu quả: Mô hình tuyên truyền PBGDPL qua hoạt động của hệ thống điểm truyền tin thôn, bản; Mô hình “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”; Mô hình tuyên truyền PBGDPL thông qua Hội nghệ nhân dân gian; Mô hình tuyên truyền PBGDPL thông qua việc xây dựng và phát hành Bản tin tuyên truyền phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, huyện;…
Bên cạnh phổ biến các quy định pháp luật cho Nhân dân nói chung, công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù được tỉnh quan tâm thực hiện, trong đó, đặc biệt chú ý đến các đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh là những người có nhận thức và môi trường tiếp xúc pháp luật còn hạn chế như: người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, người lao động trong các doanh nghiệp, người khuyết tật, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc...
Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác cũng đã phân tích những tồn tại, khó khăn trong công tác PBGDPL tại địa phương và nguyên nhân của tồn tại, khó khăn. Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương còn giải đáp nhiều ý kiến, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương để nghiên cứu, tham mưu giải quyết, tháo gỡ.
Theo Kế hoạch, chiều ngày 25/7 đến ngày 27/7, Đoàn công tác sẽ kiểm tra công tác PBGDPL tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và tại UBND tỉnh Tuyên Quang.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: