Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

30/07/2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2018, chiều ngày 25/7/2018, Đoàn công tác của Hội đồng do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học - Tòa án nhân dân tối cao, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp - Bộ Công An, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Làm việc với Đoàn công tác, về phía địa phương có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, lãnh đạo phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội huyện là thành viên Hội đồng phối hợp huyện.

Tại buổi làm việc, thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Quản Bạ đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Năm 2018, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL; sớm ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác.
Theo báo cáo, trong năm 2017 UBND huyện Quản Bạ đã tổ chức được 5 lớp tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân với khoảng 450 lượt người tham gia.
Về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hay về PBGDPL, bên cạnh các hình thức truyền thống, công tác PBGDPL ngày càng có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, địa phương. Thời gian qua, huyện Quản Bạ cũng đã áp dụng một số mô hình tuyên truyền PBGDPL hiệu quả như: Đội thanh niên xung kích tuyên truyền pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh với công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh biên giới, Mỗi cơ quan, đơn vị là bộ máy tuyên truyền, mỗi cán bộ công chức là một tuyên truyền viên,…
Bên cạnh phổ biến các quy định pháp luật cho Nhân dân nói chung, công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù được tỉnh quan tâm thực hiện, trong đó, đặc biệt chú ý đến các đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh như: người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn...
Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác cũng đã phân tích những tồn tại, khó khăn trong công tác PBGDPL tại địa phương và nguyên nhân của tồn tại, khó khăn, đồng thời đoàn cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương để nghiên cứu, tham mưu Hội đồng Trung ương có giải pháp tháo gỡ.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: