Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

08/08/2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Ban, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật).

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản đối với nội dung dự thảo Quyết định và Tờ trình. Tài liệu góp ý được đăng tải trên Mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp: www.moj.gov.vn và Trang tin Phổ biến giáo dục pháp luật http://pbgdpl.moj.gov.vn).

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, TP Hà Nội và email: thaoln@moj.gov.vntrước ngày 28/8/2018 để tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số điện thoại 024.627139469/0916496880 (đ/c Lê Nguyên Thảo).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, tổ chức./.

Các tin đã đưa ngày: