Bộ Tư pháp ban hành Quyết định trao giải Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

28/12/2018

Sau 04 tháng phát động Cuộc thi, tính đến ngày 30/10/2018, Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) đã nhận được 10.405 bài dự thi. Qua thống kê, có 59/63 tỉnh, thành phố gửi bài dự thi.
Qua vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn, đề xuất lựa chọn 202 bài dự thi để chấm chung khảo. Việc chấm chung khảo được thực hiện nghiêm túc, khách quan để lựa chọn được 21 bài dự thi có điểm số cao nhất, chất lượng tốt nhất, đại diện cho các vùng, miền, địa phương và các nhóm đối tượng để đề xuất Ban Tổ chức xem xét, quyết định lựa chọn trao giải.
Ngày 28/12/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3108/QĐ-BTP công nhận kết quả chấm thi và trao giải Cuộc thi viết
"Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên": Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định trao giải như sau: 01 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 15 giải khuyến khích và 3 giải phụ (Có danh sách chi tiết kèm theo).
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: