Bộ Tư pháp công bố Danh sách thí sinh đạt giải cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật

07/01/2019

Thực hiện các Kế hoạch của Bộ Tư pháp: Kế hoạch số 1284/KH-BTP ngày 18/4/2018 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018; Kế hoạch số 3098/KH-BTP ngày 20/8/2018 về việc tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật, căn cứ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức cuộc thi công bố Danh sách thí sinh đạt giải cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 3126/QĐ-BTC ngày 28/12/2018).
Các tin đã đưa ngày: