Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn, Hội thảo khu vực miền Nam tại tỉnh Sóc Trăng

17/04/2019

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 455/QĐ-BTP ngày 22/02/2019 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát năm 2019, Bộ Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khu vực miền Nam tại tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Thành phần: Sở Tư pháp 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Nam (01 đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, 01 đại diện lãnh đạo và 01 công chức Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp); báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (02 đại biểu/tỉnh, thành phố) và giảng viên của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (02 đại biểu).
2. Thời gian: Từ 8h00 ngày 22/4/2019 đến ngày 24/4/2019.
3. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng - Số 4, Trần Phú, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
4. Nội dung:
 4.1. Tập huấn văn bản, chính sách mới; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
4.2. Tập huấn về Công ước chống tra tấn và văn bản có liên quan;
4.3. Hội thảo đánh giá 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở;
4.4. Đi thực tế, học tập kinh nghiệm về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận tại 01 địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện của tỉnh Sóc Trăng.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp qua số điện thoại: (024)62739469/0934.263.262 (đ/c Nguyễn Thị Tâm).
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: