Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại tỉnh Sóc Trăng

24/04/2019

Triển khai Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, sáng ngày 23/4/2019, tại thành phố Sóc Trăng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp – Hộ tịch của 109 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Nguyễn Thị Thạo – Trưởng phòng Quản lý công tác tiếp cận pháp luật và Tổng hợp giới thiệu về mục đích, ý nghĩa; những nội dung cơ bản của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP, trong đó tập trung hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, quy trình đánh giá, công nhận, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và thông tin về thực trạng 02 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Qua phần trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ như: Điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quyết định 619/QĐ-TTg, mối quan hệ giữa công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; nội dung, thang bảng điểm, cách tính điểm một số tiêu chí tiếp cận pháp luật; thời hạn chấm điểm, đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…
Các đại biểu thảo luận và toàn cảnh Hội nghị
 
Báo cáo viên đã giải đáp những vướng mắc của các đại biểu, từ đó thống nhất về nhận thức và áp dụng quy định, bảo đảm cho việc chấm điểm, đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chính xác, thực chất. Đối với những vướng mắc về mặt thể chế, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình sơ kết thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.
 
Các tin đã đưa ngày: