Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Long An

08/07/2019

Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, sáng ngày 05/7/2019, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp khó khăn, vướng mắc về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Long An và các Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, đồng chí Phan Hồng Nguyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật giới thiệu 02 chuyên đề: (i) Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (ii) Giới thiệu nội dung cơ bản và việc triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tập trung vào điều kiện công nhận; thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với đánh giá nông thôn mới; một số chỉ tiêu, nội dung còn lúng túng trong thực tiễn đánh giá; tài liệu kiểm chứng; bầu hòa giải viên ở cơ sở, cách xác định tỷ lệ hòa giải thành; kinh phí cho công tác PBGDPL; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật… Bên cạnh đó, một số ý kiến phát biểu còn đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.
Trên cơ sở đó, các đồng chí lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã giải đáp cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời giúp các đại biểu thống nhất nhận thức trong tham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới hiệu quả, thiết thực; đồng thời thông tin về một số định hướng công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đánh giá cao  kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh Long An thời gian vừa qua; trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Sở Tư pháp tỉnh Long An trong việc tổ chức Hội nghị và chia sẻ với những khó khăn của địa phương. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của địa phương và sẽ tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: