Bộ Tư pháp hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới

15/07/2019

Triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 7 thông qua (gồm Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và 10 nghị quyết), để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của Luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2575/BTP-PBGDPL ngày 11/7/2019 hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL.

Theo đó, để kịp thời phổ biến các luật, nghị quyết, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản cần đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật do cơ quan chủ trì soạn thảo trên Cổng Thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; cũng như chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, tổ chức phổ biến pháp luật bằng những hình thức phù hợp… Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, có kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản luật và các vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm tại địa phương với hình thức, nội dung phù hợp; tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất…
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL trong công văn nhấn mạnh cần tập trung đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội như tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, giết người, tín dụng đen, băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen, đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực học đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…Đồng thời, nội dung công văn đã có hướng dẫn cụ thể về kinh phí thực hiện công tác PBGDPL, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính nắm bắt kịp thời ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để từng bước có sự điều chỉnh, khắc phục kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo công tác PBGDPL tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn./. 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: