Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc về PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL tại tỉnh Hậu Giang

08/08/2019

Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019, ngày 05/8/2019, tại TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp khó khăn, vướng mắc về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo, công chức Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và các Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: Uông Ngọc Thuẩn, Phan Hồng Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc khẳng định: Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt tỷ lệ 80% (cao hơn mức trung bình của cả nước) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tuy nhiên, công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế, cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác này. Vì vậy, Hội nghị là dịp để các đại biểu được cung cấp thông tin, nâng cao nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá thực trạng, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trình bày các chuyên đề: (i) Giới thiệu nội dung cơ bản và việc triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; (ii) Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (iii) Hướng dẫn thủ tục Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở; (iv) Thông tin, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.
Đồng chí Uông Ngọc Thuẩn và đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL
Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã dành thời gian thỏa đáng để chia sẻ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó tập trung về phạm vi hòa giải, vấn đề Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở (thực trạng; giải quyết tranh chấp trong trường hợp Tòa án đã ra bản án nhưng đương sự không thực hiện đúng bản án; thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong trường hợp đã đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành); kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. Một số ý kiến đề nghị hướng dẫn cụ thể việc áp dụng đối với một số chỉ tiêu tiếp cận pháp luật (Nội dung về kiềm chế, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; tính khả thi của quy định về thời điểm ban hành Kế hoạch PBGDPL của cấp xã).
Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến
Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới; sớm xây dựng, phát hành Sổ tay hướng dẫn về kỹ năng hòa giải ở cơ sở, trong đó có các tình huống thực tiễn để hỗ trợ hòa giải viên trong công tác; quy định nâng mức thù lao cho hòa giải viên...

Đồng chí Lê Vệ Quốc phát biểu kết luận Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Vệ Quốc ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh Hậu Giang thời gian vừa qua và chia sẻ đối với những khó khăn của địa phương. Đồng chí đánh giá cao chất lượng các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ tổng hợp đầy đủ và nghiên cứu trả lời bằng văn bản đối với các kiến nghị của địa phương tại Hội nghị và đăng tải lên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật nội dung trả lời các khó khăn, vướng mắc của các địa phương tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại 3 miền để nghiên cứu, tham khảo. Đồng chí Vụ trưởng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang trong việc tổ chức thành công Hội nghị và đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về các lĩnh vực nêu trên gắn với giải đáp khó khăn, vướng mắc cho đội ngũ công chức ở cơ sở./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: