Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, công tác pháp chế và cải cách hành chính cho cán bộ, giảng viên Học viện

06/11/2019

Vừa qua, Học viện CSND đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác pháp chế và cải cách hành chính cho cán bộ, giảng viên Học viện. Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ.

Tham dự lễ khai giảng có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; Ths. Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng 87 cán bộ, giảng viên thuộc Học viện tham gia học tập.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh giảng dạy tại lớp học
 

Ths. Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,
Bộ Tư pháp giảng dạy tại lớp học
Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về pháp luật, tư pháp, cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo chất lượng, hiệu quả đòi hỏi người làm công tác pháp chế phải có kiến thức sâu rộng, toàn diện tất cả các mặt công tác, có tác phong nhanh nhẹn, tư duy tốt và phải tận tụy trong công việc.
Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, được sự đồng ý của lãnh đạo Cục Đào tạo - Bộ Công an, Học viện CSND đã tiến hành tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho cán bộ, giảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế và cải cách hành chính, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ công tác chuyên môn, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên Học viện CSND có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác pháp chế và cải cách hành chính, cũng như công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Học viện.
Trong thời gian học tập từ ngày 30/10/2019 đến ngày 05/11/2019, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, trao đổi các kiến thức thuộc 05 chuyên đề: Công tác pháp chế trong Công an nhân dân; Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính; Kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của công tác pháp chế trong Công an nhân dân; Kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật; Cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được nghe những báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, trao đổi thực tế, tọa đàm trao đổi về những vấn đề có liên quan đến công tác pháp chế và cải cách hành chính.
Để tổ chức lớp bồi dưỡng thành công, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Văn phòng Học viện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên trong quá trình giảng dạy; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện học tập để tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra; Kịp thời trao đổi với các đơn vị chức năng hoặc báo cáo Ban Giám đốc Học viện để chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lớp học.
Đối với cán bộ, giảng viên tham gia học tập, đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị chấp hành nghiêm túc các quy định của Ngành Công an, nội quy, quy định của Học viện, của lớp học; không ngừng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng bản thân./.
PV
Cổng TTĐT Học viện Cảnh sát nhân dân
Các tin đã đưa ngày: