Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn về nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

07/11/2019

Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát năm 2019; Quyết định số 520/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2019”, sáng ngày 06/11/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho Báo cáo viên pháp luật Trung ương năm 2019 tại thành phố Hà Nội.

Đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã chủ trì hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị là các báo cáo viên pháp luật Trung ương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, các công chức thuộc các đơn vị của Bộ Tư pháp.
Tham gia báo cáo các chuyên đề về nội dung Công ước quốc tế của Liên hợp quốc và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn là TS. Nguyễn Toàn Thắng, Phó Viện trưởng Viện Luật So sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội.
Tại hội nghị, báo cáo viên và các đại biểu tham dự đã có những trình bày, trao đổi, thảo luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến quá trình nội luật hóa các quy định của Công ước chống tra tấn vào pháp luật Việt Nam - những kết quả và khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị, giải pháp.
Kết luận hội nghị, đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nhấn mạnh việc tìm hiểu, thực hiện các quy định của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn là trách nhiệm của mỗi báo cáo viên pháp luật, mỗi công chức, công dân Việt Nam để lan tỏa, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, nhân dân về vấn đề phòng, chống tra tấn, nhằm “thúc đẩy văn minh xã hội con người”./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: