Bộ Tư pháp phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

03/01/2020

Triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 8 thông qua và các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cần tập trung triển khai trong dịp cao điểm đón Tết cổ truyền của đất nước, để tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 11/BTP-PBGDPL ngày 02/01/2020 phổ biến các luật, nghị quyết mới và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
Các tin đã đưa ngày: