Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCBVN ngày 09/6/2008 27/02/2019

Ngày 09/6/2008, Bộ Tư pháp và Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh (gọi tắt là Thông tư liên tịch).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội năm 2019 26/02/2019

Ngày 01/02/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch số 379/KH-BHXH về công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội năm 2019 nhằm mục đích tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức trong Ngành về pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức, tuân thủ chấp hành pháp luật của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Một số kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2019 19/02/2019

Ngày 28/12/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 333/BC-BTP về kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2019, cụ thể như sau:

Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 02 năm 2019 15/02/2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, chiều ngày 15/02/2019, chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức buổi sinh hoạt Chi đoàn định kỳ tháng 2/2019. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Lê Vệ Quốc, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng chí Phan Hồng Nguyên, Uỷ viên BCH Đảng ủy Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Bí thư Chi Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; đại diện Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Cụm thi đua số I cùng toàn thể các đoàn viên, thanh niên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật 23/01/2019

Sáng 21/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Cùng dự Hội nghị có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 23/01/2019

Sáng 23/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã tổ chức phiên họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Hội đồng, các thành viên Ban Thư ký Hội đồng.

Kịp thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 16/01/2019

Ngày 16/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” và Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật”. Các cuộc thi đã nhận được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân với nhiều bài thi, công trình dự thi sáng tạo, công phu, tính ứng dụng cao.