Thông tư số 32⁄2016⁄TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ.

03/01/2017

Ngày 15/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32⁄2016⁄TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ.

          Quy chuẩn này áp dụng đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, kiểm tra và thử nghiệm, kiểm định tời trục mỏ trên lãnh thổ Việt Nam.
         Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng, thử nghiệm và kiểm định đối với tời trục mỏ sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. Quy chuẩn này không áp dụng đối với: Tời trục mỏ vận chuyển hàng trong giếng nghiêng, giếng đứng và lò bằng có đường kính tang tời ≤ 0,6 m; tời hỗ trợ người đi bộ giếng nghiêng; tời mỏ vận chuyển hàng trên đường dốc bằng phương pháp kéo trượt trên nền lò, tời ma nơ, tời phá hỏa, tời cáp kéo trên mônô ray, tời cáp treo chở người.
Quy chuẩn cũng quy định các quy định chung như sau:
Đối với hồ sơ kỹ thuật an toàn tời trục mỏ phải có các tài liệu bằng tiếng Việt gồm:Thiết kế chọn tời trục mỏ được phê duyệt; Tài liệu về thông số kỹ thuật hệ thống tời trục mỏ, hướng dẫn lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và quy trình vận hành tời trục mỏ cũng như thiết bị, chi tiết, vật tư dự phòng cần thiết do nhà chế tạo tời trục mỏ cung cấp; Thiết kế thi công, lắp đặt;  Hồ sơ nghiệm thu sau lắp đặt;  Hồ sơ hoàn công sau lắp đặt; Hồ sơ thử nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm định; Sổ ghi kết quả kiểm tra kỹ thuật an toàn tời trục mỏ; Sổ theo dõi cáp thép;  Sổ theo dõi thời gian bảo dưỡng, thay thế các thiết bị, chi tiết của hệ thống tời trục mỏ.
Quy định chung về trình tự đưa tời trục mỏ vào hoạt động: Hoàn thiện hồ sơ quản lý về kỹ thuật an toàn theo quy định tại Khoản 1, Điều này;  Đào tạo, huấn luyện cán bộ quản lý về kỹ thuật an toàn, người vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa tời trục mỏ, có kết quả kiểm tra sát hạch về nội dung đã đào tạo, huấn luyện; Biên bản kiểm tra chạy thử không tải và có tải theo quy định của Nhà chế tạo.
Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn tời trục mỏ: Đối tượng phải được huấn luyện: Những người làm các công tác quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành, tín hiệu và chất dỡ tải tời trục mỏ; Nội dung huấn luyện, giảng viên huấn luyện: Theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường; Một số quy định bổ sung về nội dung huấn luyện an toàn tời trục mỏ được liệt kê tại Phụ lục I Quy chuẩn này.
Quy định về biển báo an toàn:Tại vị trí người vận hành phải có: Biểu đồ tốc độ; Bảng quy định về tín hiệu; Nội quy về an toàn vận hành tời trục mỏ; Nội quy về phòng cháy, chữa cháy; Sơ đồ nguyên lý tời trục mỏ;  Màn hình kết nối camera giám sát tình trạng hoạt động của toa xe giếng nghiêng. Tại miệng giếng và chân giếng phải có: Bảng quy định về tín hiệu; Quy định về thời gian chở hàng, chở người, vật liệu nổ công nghiệp; Quy định an toàn đi lại qua giếng bằng tời trục mỏ; Quy định thời gian đi bộ trong giếng lắp đặt tời trục mỏ; Quy định trách nhiệm của người tín hiệu, người chất rỡ tải và người đi lại qua giếng…
Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01/04/2017.
 
Các tin đã đưa ngày: