Khánh Hòa: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo 21/08/2017

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo của tỉnh, ngày 14/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”.

Hội nghị quán triệu các luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 18/08/2017

Sáng ngày 18/8/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị quán triệt các luật mới được quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 3. Tham gia Báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Đặng Phan Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Đào Trọng Giáp - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tư pháp 17 huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 18/08/2017

Thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Ngày 17/8/2017 Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các đối tượng là công chức Tư pháp - Hộ tịch 109 xã, phường, thị trấn; lãnh đạo phòng tư pháp 8 huyện, thị xã, thành phố.

Hà Tĩnh tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở 17/08/2017

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản có liên quan, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tổ trưởng và các hòa giải viên ở cơ sở.

Hà Tĩnh ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 17/08/2017

Ngày 08/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ký Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung một số nhóm nội dung như sau:

Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định 17/08/2017

Chiều ngày 15/8, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Định đã tổ chức họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp.

Bình Dương kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở năm 2017 15/08/2017

Để đánh giá sát tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của tỉnh đồng thời định hướng hoạt động trong thời gian tới, ngày 17/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2967/KH-UBND về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, có 04 đơn vị được kiểm tra gồm Sở Thông tin và truyền thông, Đài phát thanh truyền hình Bình Dương, Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An, Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp của thị xã Dĩ An.

Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020. 14/08/2017

Triển khai Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(ban hành kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà).

Sở Tư pháp Quảng Trị: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở 10/08/2017

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 và Chương trình công tác trọng tâm của Sở Tư pháp Quảng Trị năm 2017, nhằm trang bị thêm những kiến thức pháp luật mới và cung cấp một số nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên, trong những ngày đầu tháng 8/2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ và Hải Lăng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 300 hòa giải viên là Tổ trưởng tổ hòa giải các thôn, khóm phố, khối phố trên địa bàn các huyện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai ngày Pháp luật năm 2017 10/08/2017

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, ngày 08/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND triển khai Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu như sau: