Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 23/04/2018

Triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg), Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Thông tư số 07/2017/TT-BTP), Công văn số số 805/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2016 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 1197/UBND-NC ngày 30/3/2018 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Đà Nẵng: Hội nghị triển khai Luật tiếp cận thông tin và Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 19/04/2018

Thực hiện Kế hoạch số 1524/KH-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thành phố Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 12/3/2018, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin và các Quyết định, Kế hoạch của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tuyên Quang: Tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua 19/04/2018

Ngày 18/4/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị

Thái Bình ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2018. 18/04/2018

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (Đề án) và Quyết định số 404/QĐ-BTP ngày 08/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018; ngày 10/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Đề án này trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018.

Bắc Ninh tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và tại một số địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017-2021 18/04/2018

Ngày 16/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND phê duyệt hai Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 theo Quyết định 705/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, gồm: Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật và Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 18/04/2018

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (Đề án); xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện Đề án nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, ngày 13/4/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND thực hiện Đề án.

Nha Trang – Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch với Bộ luật Dân sự năm 2015” 17/04/2018

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ luật Dân sự năm 2015, góp phần đưa các quy định của Bộ luật Dân sự đi vào đời sống của người dân, ngày 05/4/2018, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang Lê Hữu Thọ đã ký ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch với Bộ luật Dân sự năm 2015”.

Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh 17/04/2018

Thực hiện Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018. Để thực hiện Đề án, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 kèm theo Kế hoạch thực hiện Đề án trong năm 2018. Kế hoạch đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

Cà Mau: ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 – 2022 17/04/2018

Ngày 09/4/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 - 2022 (Kế hoạch số 38/KH-UBND).

Lào Cai tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt I/2018 17/04/2018

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt I/2018. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Vụ trưởng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp; hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành; đoàn thể cấp tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Thành viên, thư ký của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.