STP Gia Lai: Tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến pháp luật về doanh nghiệp 19/06/2017

Triển khai Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 12/12/2016 của Sở Tư pháp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 16/6/2017 Sở Tư pháp phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế 16/06/2017

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ngày 09 tháng 6 năm 2017, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở Tư pháp Bắc Kạn: tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các Tuyên truyền viên pháp luật huyện Chợ Đồn 13/06/2017

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-STP ngày 18/4/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2017. Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2017, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 13/06/2017

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, ngày 06/6/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 1719/KH-UBND về Triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 12/06/2017

Ngày 08/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Đấu giá tài sản, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và lồng ghép Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh Tra nhân dân. Hội nghị do ông Trần Thanh Đức - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 12/06/2017

Với mục tiêu giải quyết các xung đột, mâu thuẫn, xích mích ngay từ thôn bản, hạn chế, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, phát huy hơn nữa vai trò hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư, đồng thời cũng là một nhiệm vụ để cụ thể hóa Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp năm 2017. Ngày 31/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017. Theo kế hoạch trong năm 2017, sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho 100% hòa giải viên thuộc 199 tổ hòa giải trên địa bàn huyện (1.393 hòa giải viên).

Sở Tư pháp Khánh Hòa: Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật 12/06/2017

Chiều ngày 09-6, Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 6-2017 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở.

Quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định 09/06/2017

Nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện thống nhất hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định, ngày 05/06/2017, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 2777/UBND-NC về việc quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành 09/06/2017

Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và các Kế hoạch số 151/KH-UBND, Kế hoạch số 154/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.

UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP 09/06/2017

Sáng ngày 08/6, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP cho gần 180 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; thành viên, thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh, Phòng văn hóa – Thông tin và thể thao các huyện, thị xã, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến dự và chủ trì Hội nghị.