Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai: Tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật cho truyên truyền viên, người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở tại xã Ia Krêl - huyện Đức Cơ

08/03/2017

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017. Ngày 07/3/2017, tại Hội trường UBND xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Sở Tư pháp tổ chức lớp phổ biến kiến thức pháp luật cho 60 người là Tuyên truyền viên, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở trên địa bàn huyện Đức Cơ.

Về dự khai mạc có đồng chí Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Phạm Thị Lựu - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đức Cơ, đồng chí Rơ Mah Chăt - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Krêl và các đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
Tại lớp tập huấn, các Tuyên truyền viên, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở và các Báo cáo viên tham gia tìm hiểu, trao đổi và thảo luận 04 chuyên đề gồm: (1) “Một số quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp xã” ; (2) “Một số quy định của pháp luật về công tác chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã”; (3) “Một số quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình”; (4) “Quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, hôn nhân - gia đình”.
Với tinh thần lắng nghe, thẳng thắng trao đổi các học viên cùng với Báo cáo viên đã thảo luận, giải đáp, định hướng cách thức giải quyết những bất cập, vướng mắc liên quan đến các chuyên đề, giúp các Tuyên truyền viên, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở hiểu, phổ biến đúng quy định của pháp luật; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến pháp luật ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra ở cơ sở.
Theo Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 20/02/2017 về tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Tuyên truyền viên, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở năm 2017, trong thời gian tới Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức 05 lớp tại 05 xã tren địa bàn tỉnh gồm: Xã Dun - huyện Chư Sê, xã Glar - huyện Đak Đoa, xã Ia Phang - huyện Chư Pưh, xã Sơ Ro - huyện Kông Chro và xã Ia Hrung - huyện Ia Grai.
-Đại Đồng-
Các tin đã đưa ngày: