Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai: đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Giao thông đường bộ cho người dân tộc thiểu số

10/03/2017

Phú Thiện là huyện có trên 65% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), nhận thức còn hạn chế nên ý thức chấp hành pháp luật nói chung, luật giao thông đường bộ nói riêng chưa cao. Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai luôn nêu cao vai trò và trách nhiệm trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, đặc biệt hướng đến đối tượng người DTTS.

Vấn đề đảm bảo an toàn giao thông luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên đối với cả hệ thống chính trị. Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực thực hiện và triển khai công tác theo đúng tinh thần của Luật giao thông đường bộ, Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 02/6/2015của Chính phủ về Tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Công điện số 13 ngày 28/11/2015 của UBND tỉnh Gia Lai, Công văn số 1267/UBND-TH ngày 04/12/2015 của UBND huyện Phú Thiện về nghiêm cấm xe công nông chở người, xe công nông lưu thông trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh, trong thị trấn, thị xã và thành phố.
Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do tỉ lệ người dân tộc thiểu số lớn, nhận thức chưa cao lại sống chủ yếu bằng nghề nông, đặc biệt, tình trạng sử dụng xe công nông, xe độ chế rất phức tạp. Nhận thấy tình hình này,đơn vị nhận định rõ quan điểm: một mặt cần chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; mặt khác, cần đặc biệt chú trọng đến tuyên truyền pháp luật giao thông cho đồng bào DTTS để đạt được hiệu quả tối đa. Qua đó, đơn vị đã thực hiện tuyên truyền thông qua nhiều kênh như:
Một là: Tuyên truyền lưu động
Đây là một hoạt động thường xuyên của đơn vị và có tính khả thi khá cao. Cụ thể, trong năm 2016, đơn vị đã tổ chức 60 buổi tuyên truyền lưu động bằng cả hai thứ tiếng Kinh, Jrai tại các khu vực đông dân cư, đặc biệt vào các buổi sáng sớm và chiều tối. Hoạt động này kết hợp với tuyên truyền qua pano, áp phích về an toàn giao thông đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ.
Hai là: Sinh hoạt chuyên đề
Là hình thức kêu gọi sự tham gia tự nguyện của người dân, đặc biệt có sự giúp đỡ từ các già làng, trưởng bản để tạo sự uy tín nhất định. Từ đó, đơn vị khéo léo lồng ghép các nội dung pháp luật đường bộ cho đồng bào DTTS hiểu để thực hiện.Trong năm 2016, đã tổ chức được 17 buổi sinh hoạt chuyên đề về pháp luật giao thông đường bộ trên địa bàn huyện thu hút 7.106 người tham gia.
Ba là: Phối hợp các cơ quan truyền thông
Song song với các hình thức trên, Công an huyện Phú Thiện còn phối hợp Đài truyền thanh, truyền hình huyện xây dựng rất nhiều tin bài về trật tự, an toàn giao thông phát trên đài phát thanh hàng ngày để pháp luật giao thông đường bộ đến gần hơn với đồng bào DTTS.
Với những nỗ lực trên, sau thời gian đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đồng bào DTTS về an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã có bước chuyển biến tích cực. So với năm 2015, năm 2016, toàn huyện chỉ  xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông (giảm 53,3%), làm chết 09 người (giảm 55%), trong đó, số vụ liên quan đến người dân tộc thiểu số chiếm 57,1%.
Với những việc làm thiết thực, cụ thể, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ của Công an huyện Phú Thiện trong năm qua đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của quần chúng nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trên địa bàn huyện; góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giảm tỉ lệ tai nạn giao thông, giữ vững trật tự an toàn xã hội./.[1]
 
[1] Các số liệu được tổng hợp từ báo cáo tổng kết cuối năm 2016 – Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Các tin đã đưa ngày: