Cần Thơ: triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

14/03/2017

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện Quy ước năm 2017, Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngày 28 tháng 02 năm 2017, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố - tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện Quy ước năm 2017; tổng kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ông Võ Văn Chính - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có 80 đại biểu, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy; Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi; đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân quận, huyện; Trưởng phòng Tư pháp quận, huyện; đại diện Tổ chức pháp chế thuộc Sở, ngành; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện Quy ước năm 2016 và báo cáo tổng kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, đại biểu dự Hội nghị đã nghe đại diện Tổ chức pháp chế các Sở, ngành; đại diện Phòng tư pháp quận, huyện phát biểu ý kiến tham luận và trao đổi một số mô hình hiệu quả, cách làm hay về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm qua như: Xây dựng mô hình công tác phối hợp giáo dục trong thanh thiếu niên; giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động củng cố, kiện toàn nâng cao hoạt động mạng lưới phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống trường học; những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và phát huy hiệu quả của mô hình “Quán cà phê pháp luật’’, … và tiếp tục nhân rộng trên địa bàn.  
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao giải cuộc thi cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 13 giải tập thể gồm: 01 giải nhât, 01 giải nhì, 01 giải ba và 10 giải khuyến khích; 13 giải cá nhân gồm: 01 giải nhât, 01 giải nhì, 01 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra Ban Tổ chức trao 03 giải phụ cho 03 đơn vị đã hoàn thành tốt thể lệ của Ban tổ chức đề ra.
Sở Tư pháp TP. Cần Thơ
Các tin đã đưa ngày: