Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật đợt I/2017.

12/05/2017

Sáng 12/5, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật đợt I/2017. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; thành viên, thư ký Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật cấp huyện; trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố trong tỉnh…

Hội nghị đã phổ biến, giới thiệu các văn bản luật đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp, gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Phí, lệ phí. Hội nghị cũng quán triệt, phổ biến Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg ngày 22/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai; Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 và Nghị quyết HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020...
Nguyễn Lê Hằng – Sở Tư pháp Lào Cai
Các tin đã đưa ngày: