Sở Tư pháp Đồng Tháp đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

18/05/2017

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều ngày 16 tháng 5 năm 2017, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức cho hơn 60 người là Đảng viên thuộc Đảng ủy Sở, công chức, viên chức và người lao động học tập những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau khi đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị quán triệt ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, tất cả đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được xem video của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong video của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt một số nội dung cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Chủ tịch  Hồ Chí Minh; được thực hiện trong quá trình hoạt động cách mạng, những sinh hoạt trong cuộc sống đời thường và qua bản Di chúc của Bác. Bằng lối thuyết trình mạch lạc, có sức lôi cuốn đã gây xúc động mạnh cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
Qua buổi học tập này, với những nội dung truyền đạt của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo mang đến cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở có một cái nhìn tổng quát, sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, một con người với trí tuệ và nhân cách cao cả. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm trong công việc, mỗi đảng viên sẽ tự soi rọi lại bản thân mình để tự điều chỉnh, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
Phương Thịnh
Các tin đã đưa ngày: