Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ

12/06/2017

Ngày 08/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Đấu giá tài sản, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và lồng ghép Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh Tra nhân dân. Hội nghị do ông Trần Thanh Đức - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì.

Hội nghị đã triển khai những nội dung cơ bản Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Thanh Đức - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu:
- Sau hội nghị đề nghị quý đại biểu tiếp tục tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp và rộng rãi trong nhân dân, lưu ý tập trung tuyên truyền với các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo để nâng cao kiến thức pháp luật và thực hiện tốt pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, đề nghị Sở Nội Vụ (cụ thể là Ban Tôn giáo) cần chủ trì tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của Luật đối với các chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ của các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản một cách nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan tổ chức có liên quan; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh.
 
                                                          Kim Ni - Sở Tư pháp Tiền Giang
Các tin đã đưa ngày: