Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

12/06/2017

Với mục tiêu giải quyết các xung đột, mâu thuẫn, xích mích ngay từ thôn bản, hạn chế, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, phát huy hơn nữa vai trò hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư, đồng thời cũng là một nhiệm vụ để cụ thể hóa Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp năm 2017. Ngày 31/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017. Theo kế hoạch trong năm 2017, sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho 100% hòa giải viên thuộc 199 tổ hòa giải trên địa bàn huyện (1.393 hòa giải viên).

Do điều kiện địa hình đi lại khó khăn, điều kiện kinh phí hỗ trợ có hạn, vì vậy cách triển khai của huyện Hoàng Su Phì là tổ chức 25 lớp tập huấn/25 xã, thị trấn, tạo sự thuận lợi nhất để tất cả các hòa giải viên đều được tham gia tập huấn.
Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu cho UBND huyện thành lập 4 Tổ công tác, mỗi tổ 4 đồng chí báo cáo viên phụ trách từ 6-7 xã. Với thời lượng 02 ngày tập huấn/01 lớp, các báo cáo viên pháp luật huyện sẽtruyền đạt những nội dung cơ bản trong Bộ tài liệu tập huấn do Bộ Tư pháp biên soạn.
Qua đợt tập huấn sẽ góp phần trang bị kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên và giải đáp nhiều khó khăn, vướng mắc về vấn đề pháp lý mà các hòa giải viên gặp phải và chưa nắm rõ trong công tác hòa giải.Đặc biệt các báo cáo viên sẽ hướng dẫn cho các Tổ hòa giải những nội dung mới trong hoạt động hòa giải ở cơ sở như: Việc đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài hoạt động tố tụng; chế độ, chính sách cho hòa giải viên gặp tai nại, rủi ro khi tham gia các hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Theo Kế hoạch, công tác tập huấn sẽ được triển khai từ tháng 6/2017 đến hết tháng 8/2017. Từ ngày 06/6-09/6, các tổ công tác đã bắt đầu tổ chức được 02 lớp tập huấn tại 02 xã Hồ Thầu và Nậm Dịch.
Các tin đã đưa ngày: