Quảng Ngãi triển khai cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015"

12/07/2017

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; chiều ngày 06/7/2017, Sở Tư pháp tổ chức họp triển khai cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh như: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Liên đoàn lao động, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên...

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi đã thông qua Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi; trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015” (gồm thể lệ, bộ câu hỏi, cơ cấu giải thưởng…). Trên cơ sở thảo luận, góp ý, các thành viên Ban Tổ chức đã thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh.
​Theo Kế hoạch, Cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" là nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; qua đó, giúp họ nâng cao ý thức pháp luật và chấp hành tốt quy định pháp luật về dân sự. 
Cũng theo Kế hoạch, đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức viết tay bằng tiếng Việt, mỗi cá nhân chỉ được tham dự một bài dự thi. Bài dự thi trả lời 09 câu hỏi và câu tự luận của Ban tổ chức cuộc thi; đánh số trang, đóng thành tập và khuyến khích bài dự thi có nghiên cứu mở rộng. Thời gian nhận bài thi về Sở Tư pháp trước ngày 13/10/2017.
Để Cuộc thi đạt kết quả cao, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ giao Sở Tư pháp – Cơ quan Tường trực Ban Tổ chức cuộc thi tiếp thu các ý kiến, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban tổ chức cuộc thi trong việc tổ chức cuộc thi và đảm bảo cuộc thi đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng đề ra./.
Phạm Thanh Quang
 
Các tin đã đưa ngày: