Lai Châu: Xác định nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 6 tháng cuối năm 2017

02/08/2017

Ngày 01 tháng 08 năm 2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân. Nổi bật, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 4.000 cuộc tuyên truyền cho hơn 206.000 lượt người; các tổ hòa giải ở cở sở đã tiếp nhận và hòa giải thành được 538/615 vụ việc; biên soạn và phát hành hằng trăm loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng;…
 Các đồng chí thành viên Hội đồng đã nhất trí cao và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm bổ sung, làm rõ các nội dung Báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và nội dung Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tiếp theo, Hội đồng PBGDPL tỉnh xác định cần tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác PBGDPL. Công tác PBGDPL có vai trò quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương. Do đó, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị - xã hội nhằm truyền tải đầy đủ các quy định của pháp luật tới toàn thể cán bộ, Nhân dân.
Cần đổi mới, lựa chọn nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. Trong đó, tập trung phổ biến sâu rộng các quy định liên quan trực tiếp tới đời sống của Nhân dân và quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.
Tập trung triển khai, hướng dẫn thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Căn cứ Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 của Chính phủ và của tỉnh, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đến năm 2021 (theo quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ) và các Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 của Chính phủ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và tổ chức tốt Hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” cấp tỉnh được tổ chức tại huyện Phong Thổ; coi đó là hoạt động điểm nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Đình Tứ
Các tin đã đưa ngày: