Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật mới

09/08/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Kế hoạch phối hợp số 07/KHPH-HĐPH ngày 28/02/2017 của Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường năm 2017, ngày 28/7/2017, Sở Tư pháp, Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL và Sở Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật mới của Luật Trẻ em và các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình (liên quan đến trẻ em, trẻ vị thành niên).

Đến tham dự Hội nghị có bà Trần Việt Thái - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố; bà Nguyễn Thị Gái - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố, bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó Trưởng Phòng chính trị tư tưởng – Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố. Báo cáo viên của Hội nghị là Ông Nguyễn Văn Tính - Phó Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố.
Hội nghị được tổ chức thành 02 lớp:
- Lớp 1 (buổi sáng): dành cho các đại biểu là Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, Ban giám hiệu của các đơn vị là các trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Lớp 2 (buổi chiều): dành cho các đại biểu là chủ tịch công đoàn các đơn vị, cán bộ phụ trách chính sách pháp luật của các trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân.
Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã được trang bị kiến thức pháp luật cần thiết về các quy định pháp luật mới của Luật Trẻ em và các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình (liên quan đến trẻ em, trẻ vị thành niên), từ đó tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng trong toàn ngành giáo dục và đạo đạo và trong công tác giảng dạy, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật nhà trường, xây dựng và giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho thế hệ trẻ ngay từ trên ghế nhà trường tạo nếp sống, hành động “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Trong thời gian tới, Sở Tư pháp, Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị tuấp huấn pháp luật nhằm triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2017./.
                                                STP Tp. Hồ Chí Minh
 
 
Các tin đã đưa ngày: