Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

01/09/2017

Để triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác tiếp cận pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh, ngày 30/8/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các đại biểu đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân , Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai  nội dung cơ bản của Quyết định số 619/QĐ - TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và một số văn bản có liên quan. Đồng thời được trao đổi, thảo luận những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp sớm ban hành kế hoạch xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật tại cấp xã, tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 Đinh Điển
Các tin đã đưa ngày: