Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

01/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 5026/KH-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 30/8, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng chí Kim Thị Ánh- Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo hội nghị, tham dự hội nghị còn có Lãnh đạo Phòng Tư pháp của 09 huyện, thành, thị và 137 công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ mới được thực hiện từ năm 2013 theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tạo cơ hội tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở, góp phần thúc đẩy và làm chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân tăng cường các thiết chế tiếp cận pháp luật, đáp ứng nhu cầu và quyền được thông tin về pháp luật của người dân, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Tại hội nghị các học viên, các học viên được nghe Báo cáo viên truyền đạt một số nội dung quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như: đối tượng áp dụng; nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; điều kiện, thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quá trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... Đặc biệt, việc thực hiện xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật ở các xã còn gắn liền với việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020 nhằm đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn.
Qua hội nghị này, giúp cho các học viên nắm bắt và cập nhật thêm kiến thức về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức tại cơ sở, làm chuyển biến mạnh mẽ và tăng cường các thiết chế tiếp cận pháp luật, đáp ứng nhu cầu và quyền được thông tin về pháp luật của người dân, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở.
                                                                                                Lê Huyền
Các tin đã đưa ngày: