An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

12/09/2017

Ngày 8/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Hội nghị được tổ chức trong 01 ngày, có 176 người tham dự với nội dung, hình thức: Tập huấn quy định pháp luật hiện hành về chuẩn tiếp cận pháp luật, cách tính điểm về các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật cho công chức tư pháp cấp xã (buổi sáng); kiểm tra hồ sơ minh chứng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 13 xã đánh giá chuẩn nông thôn mới năm 2017 (buổi chiều).
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Lập - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp cấp xã thuộc địa phương đánh giá nông thôn mới năm 2017. Chỉ trong 4 tháng triển khai Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủvề xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đa số các địa phương được kiểm tra gần đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp cũng lưu ý các xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng đánh giá nông thôn mới vẫn phải đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
                                                                                       Tuấn Ngọc
Các tin đã đưa ngày: