Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Luật Đấu giá tài sản

26/10/2017

Theo Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Luật Đấu giá tài sản, sáng ngày 19/10/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Luật Đấu giá tài sản tại Hội trường A – Trường Chính trị tỉnh.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng gần 200 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND; UBMTTQVN các huyện, thị xã; đại diện các Phòng: Tư pháp, Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Luật Tiếp cận thông tin và Luật Đấu giá tài sản là 02 đạo luật hết sức quan trọng đã cụ thể hóa, triển khai các quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần tích cực vào việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Việc tổ chức Hội nghị phổ biến 02 Luật góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức lãnh đạo, đội ngũ công chức, viên chức và công dân về nội dung, ý nghĩa của các đạo luật, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.
Để giúp Hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự cần tập trung lắng nghe báo cáo viên triển khai, trao đổi, thảo luận các vấn đề, nội dung chưa rõ để các báo cáo viên giải đáp; các Báo cáo viên tập trung triển khai ngắn gọn, nhưng cũng phải đảm bảo đầy đủ, khái quát nhất những nội dung chính, cơ bản của 02 Luật để giúp các đại biểu dễ tiếp thu và triển khai thực hiện; đồng thời, đồng chí chủ trì Hội nghị cũng đề nghị: sau Hội nghị này các đại biểu tiếp tục về tổ chức phổ biến nội dung của 02 Luật này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và toàn thể người dân, nhằm giúp họ nắm và thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, giao Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về thành phần đại biểu tham dự Hội nghị và kết quả của Hội nghị.
 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp – Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đánh giá sơ qua về tình hình triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin ở địa phương và phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin. Đồng chí Lê Văn Thái – Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp – Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phổ biến Luật Đấu giá tài sản cũng như tình hình triển khai thực hiện Luật; đồng thời, Báo cáo viên đã giải đáp, trả lời một số câu hỏi đặt ra tại Hội nghị. Kết quả Hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch./.
                                                                                                      Hà Thị Nguyệt
                                                                       
Các tin đã đưa ngày: